Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ - ΑΠΡΟΣΩΠΑ ΡΗΜΑΤΑ

 Μια άσκηση για εξάσκηση στα απρόσωπα ρήματα όπως είχαμε πει...

Απρόσωπα ρήματα


1 σχόλιο: