Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016

Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις

  Οι ακόλουθες ασκήσεις θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τις δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις για τις οποίες κάναμε λόγο σήμερα...

άσκηση 1          άσκηση 2          άσκηση 3

Δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις

  Οι διαδραστικές ασκήσεις που κάναμε σήμερα στην τάξη σε σχέση με τις δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις για περισσότερη εξάσκηση από την ιστοσελίδα "Ελληνικός Πολιτισμός". Πιέστε τους παρακάτω συνδέσμους για να μεταβείτε στις ασκήσεις...(Θυμηθείτε να έχετε δίπλα σας το φυλλάδιο με τους συνδέσμους)

1
           2
                       3
                                   4