Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016

Έγχρωμη όραση

  Μια ακόμα εφαρμογή από το πανεπιστήμιο του Colorado που μας βοηθά να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα οπτικά τα χρώματα. Θυμηθείται αυτό που αποδείξαμε στην τάξη με τη βοήθεια του πρίσματος, ότι δηλαδή το λευκό φως "αποτελείται" από τα χρώματα της ίριδας...

Εικονικά πειράματα διάθλασης

  Η ακόλουθη εφαρμογή από το πανεπιστήμιο του Colorado, σας δίνει τη δυνατότητα πειραματιστείτε με το φαινόμενο της διάθλασης. Θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε ακόμα καλύτερα το φαινόμενο συμπληρώνοντας τα πειράματα που κάναμε στην τάξη...