Τετάρτη 21 Μαΐου 2014

Πόσος χρόνος έχει περάσει;

  Και τώρα άλλες δύο εφαρμογές που θα μας βοηθήσουν στο να υπολογίζουμε με ευχέρεια το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο χρονικών στιγμών.

1. Τί ώρα θα είναι όταν....
  Τοποθετήστε τους δείκτες του ρολογιού ώστε να αντποκρίνονται στη σωστή ώρα εφόσον έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα που σας δίνεται.


2. Βρείτε το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από την πρώτη μέχρι τη δεύτερη ένδειξη του ρολογιού...
 α)Πατάς το πλήκτρο new times για να μετακινηθούν οι δείκτες των ρολογιών. β) Υπολογίζεις τη χρονική διαφορά μεταξύ τους και τη γράφεις σε ένα χαρτί. γ) Πατάς check ώστε να ελέγξεις την ορθότητα του υπολογισμού σου. 

Χρονοπαιχνίδια

  Ακολουθούν 2 εφαρμογές εκ των οποίων η πρώτη αφορά την ανάγνωση της ώρας  σε αναλογικό ρολόι και η δεύτερη σχετίζεται με τη μετατροπή της αναλογικής ώρας σε ψηφιακή. Κάνε κλικ στις εικόνες για να μεταβείς στην αντίστοιχη εφαρμογή.


1. Στοχεύοντας τα ρολόγια.


2. Γράψτε την ψηφιακή ώρα που αντιστοιχεί στην ένδειξη του αναλογικού ρολογιού.