Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020

Διαιρέσεις

  Να κάνετε κάθετα τις παρακάτω διαιρέσεις (Στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο σταματάω):


  • 0,8 : 4 =          
  • 456 : 13 =
  • 2000 : 18 =
  • 42,54 : 5,6 =
  • 365,6 : 1,02 =
  • 0,006 : 0,9 =

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου