Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015

Aς παίξουμε με τις γωνίες.

  Αφού εξασκηθήκαμε στη μέτρηση γωνιών με μοιρογνωμόνιο, ας δοκιμάσουμε να κάνουμε το ίδιο σε ψηφιακό περιβάλλον. Πρόκειται για δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν για να διευκολύνουν την κατανόηση του τρόπου μέτρησης γωνιών με τη χρήση  του διαδραστικού πίνακα. Μπορείτε να δοκιμάσετε 10 διαφορετικές δραστηριότητες αναφορικά με τη μέτρηση γωνιών, αλλά καλό θα ήταν να ξεκινήσετε από τις πρώτες δύο και με τις άλλες να ασχοληθείτε αφού τις παρουσιάσουμε στην τάξη.

http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/protractor.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου