Τετάρτη 2 Απριλίου 2014

Θερμοκρασία - Θερμότητα

  Παρουσιάζουμε τις γραφικές παραστάσεις της θερμοκρασίας σε σχέση με το χρόνο, όπως τις κατέγραψε ο αισθητήρας θερμοκρασίας που χρησιμοποιήσαμε.

1. Στην πρώτη περίπτωση το νερό της λεκάνης έχει θερμανθεί σε βραστήρα με αποτέλεσμα η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ του να είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου της τάξης.  Στην παραπάνω γραφική παράσταση παρατηρούμε ότι η θερμοκρασία του ζεστού νερού μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Αυτό συμβαίνει διότι ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ από το νερό που έχει ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ προς τον περιβάλλοντα χώρο της τάξης που έχει ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ.

2. Στη δεύτερη περίπτωση το νερό της λεκάνης προέρχεται από το ψυγείο και η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ του να είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου της τάξης.
  Στην παραπάνω γραφική παράσταση παρατηρούμε ότι η θερμοκρασία του κρύου νερού αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. Αυτό συμβαίνει διότι ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ από τον περιβάλλοντα χώρο της τάξης που έχει ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ προς το νερό που έχει ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ.

 Και στις δύο περιπτώσεις η μεταφορά θερμοτητας θα σταματήσει όταν η θερμοκρασία του νερού γίνει ίση με τη θερμοκρασία που υπάρχει στο εσωτερικό της τάξης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΗ θερμότητα μεταφέρεται από τα ζεστά προς τα κρύα σώματα εξαιτίας της διαφοράς θερμοκρασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου