Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021

Μεταβολές Φυσικής Κατάστασης

Με δυο λόγια όσα είπαμε στην τάξη: 

ΤΗΞΗ-ΠΗΞΗ

Τήξη: Όταν  ένα στερεό σώμα προσλαμβάνει θερμότητα, μεταβαίνει από την στερεή στην υγρή φάση. Το φαινόμενο ονομάζεται τήξη. Όσο διαρκεί η τήξη, η θερμοκρασία παραμένει σταθερή.

Πήξη: Όταν ένα υγρό αποβάλλει θερμότητα, μεταβαίνει από την υγρή στη στερεή φάση. Το φαινόμενο ονομάζεται πήξη. Όσο διαρκεί η πήξη, η θερμοκρασία του παραμένει σταθερή. 


ΕΞΑΤΜΙΣΗ-ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ

Εξάτμιση: Όταν  ένα υγρό προσλαμβάνει θερμότητα, μεταβαίνει από την υγρή στην αέρια φάση. Το φαινόμενο ονομάζεται εξάτμιση. Κατα την εξάτμιση μόνο μόρια από την επιφάνεια του υγρού μεταβαίνουν στην αέρια φάση.

Η εξάτμιση πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε θερμοκρασία!!

Συμπύκνωση: Όταν ένα αέριο αποβάλλει θερμότητα, μεταβαίνει από την αέρια στην υγρή φάση. Το φαινόμενο ονομάζεται συμπύκνωση ή (υγροποίηση).

  Ακολουθεί μια εφαρμογή του PHET όπου μειώνοντας ή αυξάνοντας τη θερμοκρασία μπορείτε να παρατηρήσετε τις αλλαγές φάσης. Ιδιαίτερη έμφαση να δώσετε στην κίνηση των μορίων.

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου