Έλειψες;

  Έλειψες σήμερα; Αν είσαι άρρωστος-η περαστικά και γρήγορα κοντά μας. Σε αυτή τη σελίδα μπορείς να δεις τα μαθήματα της ημέρας και τις εργασίες που ανατέθηκαν στο σπίτι. Τα λέμε σύντομα...


Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016


Γλώσσα: Το σπίτι του Καβάφη (σελ. 24).Κάναμε τις ασκήσεις 1 και 2 α,β,γ,δ,ε. Για το σπίτι άσκηση 4 (σελ. 23) και άσκηση 7 (σελ. 25) από τετράδιο εργασιών.

Μαθηματικά: Ασκήσεις 1,2,3 και 4 (σελ. 17) από τετράδιο εργασιών.

Φυσική: Η επεξεργασία του πετρελαίου. Δεν μπήκαμε στην αντίστοιχη ενότητα μιλήσαμε για την αναγκαιότητα της επεξεργασίας και τα διυλιστήρια. Nα διαβάσετε την αντίστοιχη ανάρτηση στο blog.