Σάββατο 4 Απριλίου 2020

 Και κάτι για τα συναισθήματά μας...

Από την αρχή της επικοινωνίας μας διαπραγματευόμαστε όλα όσα νιώθουμε αυτές τις ιδιαίτερες για όλους μας μέρες, είτε αυτά είναι ευχάριστα, είτε όχι και τόσο...Το ζητούμενο είναι να έρθουμε σε επικοινωνία με τα συναισθήματά μας, να τα αναγνωρίσουμε, να τα αποδεχτούμε και να τα αξιοποιήσουμε. Σ᾽ αυτά τα πλαίσια επισκεφτείτε την παρακάτω ιστοσελίδα και ασχοληθείτε με το παιχνίδι ῾῾Αναγνωρίζω τα συναισθήματα῾῾!

Αγωγή Υγείας - Συναισθήματα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου